Publicacions

En aquesta secció podeu veure, d’entrada, alguns llibres destacats de GRETEL. A continuació teniu les publicacions de cada membre. Algunes de les publicacions poden descarregar-se. Podeu utilitzar el cercador per autor o per any de publicació, o bé fer servir el cercador de paraules.
 • Aliagas, C.; Matsumoto, M; Morgade, M.; Correro, C. Et al. (2017). Young Children (0-8) and Digital Technology. What changes in one Year? (Spain National Report). Publicat al Dipòsit Digital UAM:http://www.infanciacontemporanea.com/wp-content/uploads/2017/10/aliagasetal2017_08jrc2ndreport_paperinc_n20.pdf

  Segueix llegint
 • Correro, C.; Cormand, B. (2017). “Entrevista Helen Oxenbury”. Faristol, nr. 86, pp. 20-23, Novembre 2017.

  Segueix llegint
 • Aliagas, C.; Matsumoto, M; Morgade, M.; Correro, C. Et al. (2017). Young Children (0-8) and Digital Technology. What changes in one Year? (Spain National Report). Publicat al Dipòsit Digital UAM:http://www.infanciacontemporanea.com/wp-content/uploads/2017/10/aliagasetal2017_08jrc2ndreport_paperinc_n20.pdf

  Segueix llegint
 • RAMADA PRIETO, Lucas. Esto no va de libros. Literatura infantil y juvenil digital y educación literaria. Tesis doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona (14/9/2017). http://hdl.handle.net/10803/460770

  Segueix llegint
 • Colomer, Teresa (2017). “Criterios de revisión de una selección de libros en el aula”. Mi Biblioteca. Fundación Alonso Quijano/MECD, Año XIII, nº 50, p.14.

  Segueix llegint
 • Etxaniz, Xabier; Fernández de Gamboa Vázquez, Karla (2017). “País Vasco: cambiando”. CLIJ, Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil, núm. 279, 40-46. ISSN: 0214-4123.

  Segueix llegint
 • Colomer, T. (2017). “Research and training of Professionals in the Field of Children’s and Young Adult Literature”. Simposium on Children’s and Young Adult Literature in Catalan: Trends for a share future. Barcelona: Institut Ramon Llull, 29-37. Vegeu l’edición en catalá “Recerca I formació en LIJ”

  Segueix llegint
 • Correro, C.; Real, N. (2017). “Disruptive or imitative? Literary apps for Young children”. In A. Ramos, T. Cortez & S. Mourao (Eds.), Children’s literature: Fractures and Disruptions. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. ISBN: 978-1443895156

  Segueix llegint
 • Correro, C.; Lafarga, M. (2017). “Los libros en la Educación Infantil: un primer paso en la educación literaria”. Dins Gairin, J. Et al. (2017). Manual de Educación Infantil. Orientaciones y Recursos 0-6 años. Barcelona: Wolters Kluwer. ISSN 2341-5320.

  Segueix llegint