Presentació

Benvinguts i benvingudes a la pàgina web de GRETEL (Grup de Recerca de literatura infantil i juvenil i educació literària de la Universitat Autònoma de Barcelona).

L’equip GRETEL va ser fundat per la doctora Teresa Colomer l’any 1999 i es va anar desenvolupant fins arribar a integrar uns 15 investigadors, provinents de països molt diversos. Algunes de les iniciatives rellevants han estat: la creació d’una Xarxa d’investigadors en LIJ de totes les universitats de l’àrea catalana (i la primera existent a l’Estat espanyol) dirigida per Teresa Colomer (1999-2006); l’oferta en línia del Màster en Llibres i literatura infantil i juvenil, organitzat per Teresa Colomer, María Cecilia Silva-Díaz i el Banco del Libro de Veneçuela (2005-2020); el Màster interuniversitari de Biblioteca escolar i promoció de la lectura, creat per Teresa Colomer, Mònica Baró i Teresa Mañà (UB) el curs 2007-2008; altres ofertes formatives, com la Diplomatura Bibliotecas escolares, cultura escrita y sociedad en red, en conveni amb la UB i l’Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) el curs 2010-2012; tres cursos d’especialització en temes de LIJ; un curs de formació de bibliotecaris escolars en conveni amb el Govern de Xile; la contribució a la fundació de The European Network of Picturbook Research al Simposi de Barcelona 2007; la participació en l’oferta de l’Erasmus Mundus in Children’s Literature, Media and Culture, concedit l’any 2018; així com el manteniment de diversos webs enllaçats i d’àmplia difusió sobre la recerca i transferència del grup.

Pel que fa a la recerca, GRETEL ha obtingut projectes finançats des de l’any 2003 i es va convertir en grup estable, reconegut i finançat per la Generalitat de Catalunya de forma continuada des de l’any 2009. Des del 2018 forma part del grup de recerca consolidat LLETRA, que integra col·laborativament la investigació de didàctica de la llengua i la literatura de diversos equips de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat de Barcelona.

A partir de la jubilació de Teresa Colomer l’any 2019, GRETEL ha iniciat una nova etapa sota la direcció de la doctora Ana Maria Margallo.

El seu objectiu principal de recerca és l’ús dels llibres infantils i juvenils per als aprenentatges literaris a l’escola obligatòria. Les línies actuals de treball del grup són:

  • L’anàlisi de les obres literàries destinades als infants i adolescents en relació amb els aprenentatges que ofereixen per a la formació del lector
  • Els objectius educatius literaris de l’escola obligatòria
  • La literatura infantil i juvenil digital
  • L’aprenentatge literari a l’escola a partir de projectes de treball
  • Els hàbits lectors i la programació escolar de les lectures
  • La discussió interpretativa de llibres infantils i juvenils a l’escola
  • Els llibres per a primeres edats i primers lectors

A la nostra pàgina web podeu trobar informació sobre els Membres del grup; les nostres Notícies d’actualitat; els projectes de Recerca, les Publicacions (algunes descarregables); les Activitats de Divulgació (conferències, congressos, etc.) en què participem, vídeos, lectures, materials didàctics (com webs específiques sobre endevinalles i jocs de falda); les Recomanacions sobre LIJ i LIJ digital; la nostra oferta formativa del Màster interuniversitari en Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura i un web commemoratiu sobre el Màster en Llibres i literatura infantil i juvenil, així com moltes altres coses.

A continuació podeu veure un parell de videos que exemplifiquen sintèticament alguns aspectes d’interès de la nostra tasca durant aquests anys:

 

https://vimeo.com/155395238