Membres

GRETEL està format per professorat de la Universitat Autònoma de Barcelona. També compta amb un apartat de col.laboradors, format per membres de l’equip que han estat professors, becaris o/i doctorands durant alguns anys.

Coordinadora

Professorat de la UAB

Col·laboradors i antics membres