Tornar

Ana María Margallo

Coordinadora

Agregada interina
Edifici G5. Despatx 127
[email protected]

Llicenciada en Filologia Hispànica i Doctora en Didàctica de la Llengua i la Literatura per la Universitat Autònoma de Barcelona (2005). La seva tesi doctoral, “La enseñanza literaria a través de proyectos”, dirigida per Dra. Teresa Colomer, ha donat lloc a nombroses publicacions sobre l’aprenentatge literari en els projectes i la recerca-acció.

Ha estat professora de secundària durant més de vint anys i actualment és professora del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb un tram de recerca reconegut. Actualment és coordinadora del Màster de formació del profesorat de la UAB. Ha participat en la docència del Màster internacional en Llibres i Literatura per a Infants i Joves , en el de la Diplomatura de Biblioteca Escolar, Cultura Escrita y Sociedad en Red (UAB – UB – OEI) i en la Maestría en escritura y alfabetización de la UNLP (Universidad Nacional de La Plata). Ha impartit nombrosos cursos i conferències de formació permanent dels docents en Espanya i Llatinoamèrica.

Els seus interessos investigadors se centren en l’educació literària i les seves publicacions han desenvolupat línies de recerca sobre les aportacions del treball per projectes a l’adquisició de la competència literària, la selecció de lectures literàries amb criteris didàctics, les aplicacions de la literatura a les aules amb alumnat nouvingut, el pas de les lectures adolescents a les lectures adultes i els llibres de text. Actualment està interessada en la lectura literària en pantalla i en les pràctiques socials i escolars de lectura en l’entorn digital.