Projectes de recerca

 • Formando a los lectores del S.XXI: literatura digital y nuevos dispositivos didácticos para ampliar la respuesta lectora en contexto escolar

  Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a los Retos de la sociedad PID2019-109799RB-100

  Investigadora principal 1: Ana Maria Margallo
  Investigadora principal 2: Cristina Aliagas

  Equip investigador: Anna Cros, Martina Fittipaldi, Neus Real

  Equip de treball: Arnal Ballester, Cristina Correro, Mireia Manresa, Felipe Munita, Joan Portell, Lara Reyes

  Durada: 2020-2024
  Dotació econòmica: 47.000€
 • “Enseñar a leer literatura digital”

  Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a los Retos de la sociedad EDU2016-77693-R

  Investigadora principal 1: Teresa Colomer
  Investigadora principal 2: Ana Maria Margallo

  Equip investigador: Mireia Manresa, Neus Real, Lara Reyes

  Equip de treball: Cristina Aliagas, Cristina Correro, Lucas Ramada Prieto, Celia Turrión,

  Durada: 2016-2019
  Dotació econòmica: 54.000€
  Descripció del projecte:
  La necessitat social de formació de lectors digitals ha tingut resposta institucional en aspectes com la inclusió d’objectius de formació de competències lectores informacionals al currículum escolar o de proves d’avaluació dels seus resultats. S’han desenvolupat així mateix nombroses investigacions sobre la lectura digital de textos informatius i acadèmics. No obstant això, l’atenció investigadora i educativa concedida fins avui a la formació lectora de textos ficcionals és molt escassa. Tot i l’expansió social de la literatura digital i de la seva creixent presència en àmbits educatius no formals, cal assenyalar que les iniciatives de posada al dia tecnològica, tant del professorat com dels centres educatius, no han enfrontat encara el repte d’incorporar la literatura digital a les aules, ni de modificar els objectius i pràctiques educatives escolars, de manera que l’escola pugui exercir la seva funció alfabetitzadora en l’accés dels futurs ciutadans als nous productes culturals. La finalitat del projecte és fer front en aquest repte i obtenir resultats concrets per tal de produir canvis i innovacions socials a partir dels tres objectius generals de la investigació: 1) identificar les estratègies lectores digitals adoptades pels infants davant dels tres trets definitoris de la ficció digital: multimodalitat, interactivitat i discontinuïtat, així com les seves disfuncions respecte de la comprensió; 2) determinar les necessitats formatives dels docents en literatura digital i transformar les seves reticències a partir d’un model de formació docent participativa i contextual; 3) dissenyar i avaluar intervencions didàctiques específiques a l’aula que milloren la comprensió i interpretació d’obres literàries digitals.
  Per assolir aquests objectius, el projecte adopta una metodologia qualitativa que els integra en una acció interrelacionada que focalitza en l’alumnat, el professorat i l’acció didàctica per obtenir evidències que s’enriqueixin mútuament en el seu context de situació real i que funcionin també com a model d’intervenció . En primer lloc es realitzarà un estudi en profunditat sobre les estratègies de lectura d’obres literàries digitals en una mostra de cinquanta nens i nenes de dues aules de dos centres escolars. En segon lloc es realitzarà un estudi per valorar i respondre a les necessitats formatives i les creences sobre literatura digital i el seu ensenyament dels docents dels dos centres implicats. En tercer lloc es dissenyarà una seqüència didàctica a partir dels dos estudis anteriors, s’implementarà com a prova pilot a les aules observades i s’avaluarà la seva incidència, d’una banda, en la millora de les estratègies de lectura literària dels alumnes i, d’una altra, en el canvi produït en els docents .
  S’espera que el projecte ofereixi un primer marc de referència que orienti sobre les dificultats específiques de lectura de la literatura digital, sobre els continguts concrets d’ensenyament que s’haurien d’incorporar al aprenentatge escolar d’aquest nou corpus literari, sobre les formes de guiar el procés de lectura i interpretació d’aquestes obres i sobre la manera d’intervenir en la preparació docent en aquest àmbit, uns resultats del tot innovadors davant el buit existent en el camp de la lectura literària digital i que es dirigeixen a superar la dicotomia actual entre les creixents pràctiques vernacles digitals i l’ensenyament escolar centrat exclusivament en corpus literaris orals i impresos.
 • “Literatura infantil i juvenil digital: producció, usos lectors, recepció i pràctiques docents”

  Investigadora principal: Teresa Colomer

  Equip investigador: Brenda Bellorín, Martina Fittipaldi, Mireia Manresa, Ana María Margallo, Neus Real, Lara Reyes, Núria Vilà.

  Duració: 2012-2014

  Dotació d’un becari FPI

  Dotació econòmica: 93.654€ (més…)

 • Suport a la recerca AGAUR

  Suport a les activitats de recerca. Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris de Recerca de la Generalitat de Catalunya (03/09/2009)

  Reconeixement com a Grup de Recerca Finançat.

  Dotació econòmica: 32.800€

 • The Digital Literacy and Multimodal Practices of Young Children. COST Action Nr. IS1410.

  Projecte europeu finançat per la European Cooperation in Science and Technology (COST) & EU RTD Framework i amb la participació de 23 institucions universitàries europees i 65 investigadors. Projecte dirigit per la Catedràtica J. Marsh, de la University of Sheffield, Regne Unit. Finançament: 7.000.000 euros. Els co-representants nacionals són Cristina Aliagas i David Poveda

  Participants GRETEL: Cristina Aliagas i Cristina Correro (més…)

 • Young children and digital technology: a qualitative exploratory study 2015 – 2nd step

  Porjecte europeu finançat per Joint Research Centre de la European Comission . Projecte dirigit per Dra. Stephane Chaudron. Els co-representants nacionals són Cristina Aliagas i David Poveda”.

  Participants GRETEL: Cristina Aliagas i Cristina Correro

 • Cultura Digital i Educació Literària a Secundària: Disseny, Implementació i Anàlisi d’Activitats d’Aprenentatge/Ensenyament amb TIC

  Finançament: projecte de recerca postdoctoral finançat pel programa de beques i ajuts Beatriu de Pinós, amb fons AGAUR i Marie Curie Actions, en la convocatòria BP-DGR-2011 (ajut segona

  fase per al 3r any de retorn, 2011 BP_A2 00020).

  Investigadora principal: Dra. Cristina Aliagas-Marin

  Equip de col·laboradors: Teresa Verdaguer (INS Vila de Gràcia), Joan Sala (Escola Pèrez Iborra), Júlia Fernàndez (INS Lluís de Peguera)

  Duració: 2015-2016

  Dotació econòmica: 40.604,62€ (més…)

 • La interpretació literària d’àlbums il·lustrats en el procés d’acollida d’alumnes immigrants.

  Projecte de recerca I+D (I+D: EDU2008-02131/EDUC) del Ministerio de Educación y Ciencia (convocatòria de 2008):

  “La interpretació literària d’àlbums il·lustrats en el procés d’acollida d’alumnes immigrants”.

  Investigadora principal: Teresa Colomer Martínez

  Altres investigadores (equip GRETEL): Montserrat Correig, Martina Fittipaldi, Mireia Manresa, Ana María Margallo, Esther Martínez, Isabel Olid, Montserrat Pérez, Cecilia Silva-Díaz, Núria Vilà.

  Dotació econòmica: 82.280€ (més…)

 • Understanding immigrant children’s responses to the visual image in contemporary picture books

  Investigadors de diferents països: Catalunya (Barcelona), Escòcia (Glasgow), Austràlia (Sydney) i Indiana (EUA).

  Descripció: L’objectiu d’aquest projecte és reunificar les conclusions de diversos projectes duts a terme en diferents contextos per trobar quines similituds i divergències trobem quan diversos grups d’immigrants de diferents països (concretament a Catalunya, Escòcia, Austràlia i els EUA) utilitzen els àlbums il·lustrats i quines implicacions pot tenir això per a la recerca educativa i el desenvolupament de polítiques d’integració. (2008-2010)