Projectes de recerca

 • El desenvolupament i la interpretació literària d’àlbums il·lustrats amb alumnes nouvinguts

  PROJECTE ARIE, convocatòria de 2007 (ARIE 00003), concedit per l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca; Generalitat de Catalunya – Departament d’Innovació, Universitats i Empresa), per resolució de 6 de febrer de 2008.

  “El desenvolupament i la interpretació literària d’àlbums il·lustrats amb alumnes nouvinguts”

  Investigadora principal: Teresa Colomer

  Altres investigadors: Artur Noguerol, Cecilia Silva-Díaz, Ana María Margallo, Josep Paré, Juan Sánchez Enciso, Núria Vilà, Mireia Manresa, Montserrat Correig, Martina Fittipaldi, Montserrat Pérez.

  Dotació econòmica: 9.000€ (més…)

 • Ús de la literatura infantil en la integració sociocultural i l’aprenentatge de llengua dels infants nouvinguts en l’àmbit escolar (PNL 2006)

  Investigadora principal: Teresa Colomer
  Altres investigadors: Mª Cecilia Silva-Díaz; Ana Mª Margallo; Mireia Manresa; Núria Vilà; Montserrat Correig.

  Entitat financera: PNL2006-16 Ajuts per a la preparació de noves línies de recerca 2006. Vicerectorat d’Investigació. Universitat Autònoma de Barcelona

  Descripció: establir l’estat de la qüestió sobre la investigació en relació a l’educació literària de l’alumnat immigrant.

 • “La lectura de novel·les juvenils a l’Educació Secundària Obligatòria” (2004/2007)

  Investigadora principal: Teresa Colomer
  Altres investigadors: Mª Cecilia Siva-Díaz, Ana Díaz-Plaja, Ana Mª Margallo, Mireia Manresa.

  Entitat financera: Fundació Enciclopèdia Catalana (projecte guanyador del premi de Recerca en pedagogia).

  Institucions participants: Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat de Barcelona

  Descripció: Establir l’estat de la qüestió sobre els aspectes relacionats amb les lectures prescriptives a l’Educació Secundària Obligatòria i elaborar criteris d’actuació escolar.

  ELS RESULTATS DE LA RECERCA ES TROBEN EN LA PUBLICACIÓ: Colomer, Teresa (dir.). (2008) Lectures adolescents. Graó (en premsa). Consultar-ne l’índex.

 • Els hàbits lectors de la població infantil i juvenil a la població de Cerdanyola del Vallès (2002/2004)

  Investigadora principal: Teresa Colomer
  Altres investigadors: Mireia Manresa, Mª Cecilia Silva-Díaz, Mònica Baró (UB), Teresa Mañà (UB), Isabel Tejerina (Universidad de Cantabria).
  Projecte finançat per la Diputació de Barcelona.

  El projecte es basava en el buidatge i anàlisi 15.000 fitxes de lectura infantil i juvenil.

  Una part dels resultat d’aquest estudi es poden trobar a: Manresa, Mireia (2004): Què llegeixen els adolescents? Lectures escolars i lectures personals. Anàlisi d’una campanya de promoció lectora a Cerdanyola del Vallès. Treball de recerca dirigit per Teresa Colomer.