Cultura Digital i Educació Literària a Secundària: Disseny, Implementació i Anàlisi d’Activitats d’Aprenentatge/Ensenyament amb TIC

Finançament: projecte de recerca postdoctoral finançat pel programa de beques i ajuts Beatriu de Pinós, amb fons AGAUR i Marie Curie Actions, en la convocatòria BP-DGR-2011 (ajut segona

fase per al 3r any de retorn, 2011 BP_A2 00020).

Investigadora principal: Dra. Cristina Aliagas-Marin

Equip de col·laboradors: Teresa Verdaguer (INS Vila de Gràcia), Joan Sala (Escola Pèrez Iborra), Júlia Fernàndez (INS Lluís de Peguera)

Duració: 2015-2016

Dotació econòmica: 40.604,62€

Descripció del projecte:

Aquest projecte de recerca parteix de coneixements antropològics sobre l’escriptura/lectura dels adolescents a la xarxa generats en projectes anteriors (tesi doctoral El desinterès lector adolescent; projecte de recerca “The Education-Internet Intersection: A Virtual Ethnography of Youth Writing Literacy Practices on their Social Networks”) i els pren com a punt de partida per a un nou projecte d’investigació basat en la innovació educativa, enfocat a la introducció de la cultura digital a les aules (tecnologies aplicades a l’ensenyament, xarxes socials, llenguatges emergents a la xarxa i nous espais en línia de creació literària col·laborativa), amb un èmfasi en la cultura adolescent (música rap, fanfiction, booktràilers, booktubers). Aquest projecte consisteix en dissenyar, implementar i analitzar accions de recerca educativa que tenen com a objectiu introduir la cultura adolescent/digital a les aules de secundària i connectar-les amb el currículum educatiu d’assignatures de llengua i literatura. El disseny de les experiències educatives es realitzen en col·laboració amb professorat de secundària. El projecte articula tres objectius, un de transferència, un teòric i un altre metodològic:

1. Dissenyar experiències educatives basades en integració curricular de la cultura digital i els fons de coneixement digital que els joves desenvolupen al marge de les aules.

2. Estudiar la viabilitat de la transferència dels Nous Estudis de Literacitat a la pràctica educativa.

3. Explorar la recerca col·laborativa/participativa entre dos agents educatius, el professorat de secundària i l’investigador.

Els resultats del projecte es concretaran en propostes d’aula per als docents, enfocades a la integració curricular de llenguatges emergents a la xarxa, amb l’objectiu d’enriquir i reforçar l’educació literària que els joves reben a l’escola. Les propostes estaran disponibles al web del projecte.