Publicacions

En aquesta secció podeu veure, d’entrada, alguns llibres destacats de GRETEL. A continuació teniu les publicacions de cada membre. Algunes de les publicacions poden descarregar-se. Podeu utilitzar el cercador per autor o per any de publicació, o bé fer servir el cercador de paraules.
 • Munita, F. (2016). Un pont cap a la lectura. Notes sobre les funcions del mediador en la formació del lector literari. Perspectiva Escolar n° 386, 25-28.

  Segueix llegint
 • Munita, F. (2016). La lectura personal del maestro: un espacio para (re)pensar al mediador escolar de lectura literaria. Anais do XI Jogo do Livro e I Seminário Latino-americano Mediações de Leitura Literária. Belo Horizonte, UFMG, pp. 299-310.

  Segueix llegint
 • Juan, Anna (2016). “Muros físicos, muros mentales. La importancia de los muros en la poética de Peter Sís”, CLIJ, Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil, nº 270, marzo-abril.

  Segueix llegint
 • Colomer, T. (2016). “Entrevista a Teresa Colomer” per Amàlia Ramoneda. Perspectiva escolar 386, març-abril, 29-32.

  Segueix llegint
 • Cristina Aliagas i Cristina Correro (et. al.) (2016). “Young Children (0-8) and Digital Technology. A qualitative exploratory study. National Report, Spain”. Publicat en línia al Dipòsit Digital de Documents de la UAB http://ddd.uab.cat/record/145656

  Segueix llegint
 • CORRERO IGLESIAS, Cristina; REAL, Neus (2015). “Fantasy, Literature and Early Childhood: from First Texts to Metafictional Picturebooks”. Revista Filoteknos, vol. 5, 2014/2015, pàg. 149- 165. ISSN 2082-9310.

  Segueix llegint
 • MARGALLO, A.M.; MATA, J. (2015 ) La lectura: práctica social y formación escolar. Lectura, sociedad y escuela. En J. Mata, M.P, Núñez & J. Rienda (Eds), Didáctica de la lengua y la literatura. Pirámide. p.177-198. I.S.B.N.: 978-84-368-3433-8

  Segueix llegint
 • FITTIPALDI, M. (2015) “La literatura como espacio de acogida y de reconstrucción identitaria”. Había una vez. Revista de Libros & Literatura Infantil y Juvenil, Nº 22, agosto 2015, 12-21. https://issuu.com/habiaunavezlibros/docs/rhuv-22

  Segueix llegint
 • GRUP GRETEL (Colomer, T; Correro, C. Manresa, M.; Margallo, A. Real, N.; Reyes, L.; Vilà, N.); & IOC (2015). Triar llibres per a infants i joves. Curs Online Obert (MOOC).

  Segueix llegint