Publicacions

En aquesta secció podeu veure, d’entrada, alguns llibres destacats de GRETEL. A continuació teniu les publicacions de cada membre. Algunes de les publicacions poden descarregar-se. Podeu utilitzar el cercador per autor o per any de publicació, o bé fer servir el cercador de paraules.
 • MANRESA, M i DURÁN, C. (2009): “Entre países: la acción educativa en nuestro entorno”. A: T. Colomer (coord), Lecturas adolescentes. Barcelona: Graó.

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2009): “L’escola fa o desfà lectors”. Faristol 63, 8-10. Veure’l

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (coord.) (2009): Lecturas adolescentes. Barcelona: Graó. Amb la col·laboració d’Ana Díaz-Plaja, Carme Duran, Mireia Manresa, Ana Mª Margallo, Isabel Olid, Mª Cecília Silva-Díaz, Evelyn Arizpe, Fernando Azevedo, Gustavo Bombini, Anna Marie Chartier, Daniel Delbrassine i Guadalupe de Rivas. Llegir la introducció.

  Segueix llegint
 • GRUP GRETEL (2009): Textos. Didáctica de la Lengua y la Literatura 51. Barcelona: Graó. Monogràfic de “Literatura Infantil y Juvenil” amb articles de Teresa Colomer, Martina Fittipaldi, Mireia Manresa, Ana María Margallo i Isabel Olid (consulteu les referències exactes a cada membre del grup en aquest mateix apartat).

  Segueix llegint
 • ALIAGAS, C. (2009): “Aprendiendo a escribir cartas con la canguro”. Dins Cassany, Daniel (coord.), Para ser letrado. Voces y miradas sobre la lectura. Editorial Paidós Educador, Barcelona, p.165-179. ISBN 978-84-493-2257-0

  Segueix llegint
 • ALIAGAS, C. (2009): “La identidad ‘poco lectora’: Análisis de la imagen social de un adolescente en su comunidad”. A: YUBERO, Santiago; CARIDE, José A. Y LARRAÑAGA, Elisa (coords.). Sociedad educadora, sociedad lectora. Cuenca: Ediciones de la Universidad Castilla-La Mancha, p. 245-256. Edició en llibre de les actes XXII Seminario Interuniversitario de Pedagogía Social: “Sociedad Educadora, […]

  Segueix llegint
 • ALIAGAS, C. & DRAGONA, A. (2009): “La práctica divulgativa en un Café Científico: un estudio de caso etnográfico en Barcelona”. Observatorio journal Lisboa (OBS*) 9, p. 226-240. ISSN: 1646-5954/ERC123483/2009 Publicació en línia: http://obs.obercom.pt/index.php/obs/article/view/280/267

  Segueix llegint
 • ALIAGAS, C.; CASTELLÀ, J. M. & CASSANY, D. (2009): “Aunque lea poco, yo sé que soy listo. Estudio de caso de un adolescente que no lee literatura”. Revista OCNOS 5, p. 97-112. ISSN: 1885-446X

  Segueix llegint
 • ALIAGAS, C. (2009): “Adolescent’s Insights on The Academic Reading Practices in High School: A Case Study with a School Clique”. The International Journal of Learning 16: 293-308. ISSN: 1447-9494

  Segueix llegint