Publicacions

En aquesta secció podeu veure, d’entrada, alguns llibres destacats de GRETEL. A continuació teniu les publicacions de cada membre. Algunes de les publicacions poden descarregar-se. Podeu utilitzar el cercador per autor o per any de publicació, o bé fer servir el cercador de paraules.
 • MANRESA, M.; MARGALLO, A. M. (2010): “Interpretar textos literaris: del currículum a l’aula”. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura 51, 51-65.

  Segueix llegint
 • MANRESA, Mireia (2010): “Com parla el lector adolescent sobre els textos literaris que llegeix”. A: O. Guasch, M. Milian (ed.), L’educació lingüística i literària en entorns multilingües: recerca per a nous contextos. Bellaterra (Barcelona): Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions (Congressos de la UAB, 1), 47-59.

  Segueix llegint
 • MARGALLO, A. M.; ADELL, P. (2010): “Els llibres de text formen escriptors?”. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura 50, 10-26

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2010): “Llibres infantils i juvenils: investigació, difusió i formació”. A: Anuari de l’Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura de la Universitat de Barcelona 2008-2009, 17-23. Llegir-lo

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2010): “Panorama actual de la literatura infantil y juvenil en España”. A: Actas y Memoria del Congreso Iberoamericano de Lengua y Literatura Infantil y juvenil. Madrid: SM, 206-219. Llegir-lo

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2005): Andar entre libros. La lectura literaria en la escuela. México: Fondo de Cultura Económica, 2a reimpressió del 2010.

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2010): “Álbumes ilustrados y cambio de valores en el cambio de siglo”. A: T. Colomer; B. Kümmerling-Meibauer; M. C. Silva-Díaz (coords.), Cruce de miradas: Nuevas aproximaciones al libro-álbum. Barcelona: Banco del Libro-GRETEL, 58-73. Llegir-lo

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2010): “The evolution of children’s and young adults’literature in Spain”. Bookbird. A Journal of International Children’ Literature, vol. 48, n. 3, 1-8.

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. ( 2010): “¿Para qué enseñar literatura?”. A: Formar leitores para ler o mundo. Lisboa: Fundaçao Calouste Gubelkian- Serviço de Educaçao e Bolsas, 83-93. ISBN 978-972-31-1326-6.

  Segueix llegint