Publicacions

En aquesta secció podeu veure, d’entrada, alguns llibres destacats de GRETEL. A continuació teniu les publicacions de cada membre. Algunes de les publicacions poden descarregar-se. Podeu utilitzar el cercador per autor o per any de publicació, o bé fer servir el cercador de paraules.
 • COLOMER, T. (2002): “La lectura infantil y juvenil”. MILLÁN, J. A. (coord.): La lectura en España. Informe 2002. Madrid: Federación de Gremios de Editores de España, 263-285. ISBN: 84-86141-51-6. Llegir

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2002): “El segle XX i la literatura infantil i juvenil catalana”. T. COLOMER (ed): La literatura infantil i juvenil catalana: un segle de canvis. Barcelona: ICE-UAB, 7-18. ISBN: 84-89489-55-6.

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2002): “Estudi de l’obra”. Apèndix a Mary Shelley: Frankenstein. Barcelona: Edebé, 209-221. ISBN: 84-236-6300-0.

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2002): “Estudio de la obra”. Apéndice a Mary Shelley: Frankenstein. Barcelona: Edebé, 189-201. ISBN: 84-236-6303-5.

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2002): “Estudi de l’obra”. Apéndice a Lewis Wallace: Ben-Hur. Barcelona: Edebé, 623-631. ISBN: 84-236-6304-3

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2002): “Estudio de la obra”. Apéndice a Lewis Wallas: Ben-Hur. Barcelona: Edebé, 611-620. ISBN: 84-236-6301-9

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2002): “Os livros infantis nao sao vistos como literatura”. Entrevista de Claudia Nina. Jornal do Brasil. Idéias, p.3. 21/06/2003.

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2002): “¿Qué significa progresar en competencia literaria?”. Textos en contexto. La literatura en la escuela 5, 9-22. Buenos Aires. ISSN: 1514-5832.

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2002): “La intervenció educativa en la formació de lectors”. L’Arc Quadern informatiu de l’ICE de la Universitat de les Illes Balears 15, 26-33.

  Segueix llegint