Publicacions

En aquesta secció podeu veure, d’entrada, alguns llibres destacats de GRETEL. A continuació teniu les publicacions de cada membre. Algunes de les publicacions poden descarregar-se. Podeu utilitzar el cercador per autor o per any de publicació, o bé fer servir el cercador de paraules.
 • COLOMER, T. (2003): “Estudio de la obra”. Apéndice a Julio Verne: La vuelta al mundo en ochenta días. Barcelona: Edebé, 293-303. ISBN: 84-236-6733-2.

  Segueix llegint
 • COLOMER, T.; RIBAS, T.; UTSET, M. (2003): “L’escriptura per projectes. Tu ets l’autor”. A: A. Camps (comp.), Seqüències didàctiques per aprendre a escriure. Barcelona: Graó, 61-70. “Biblioteca d’articles” 134. ISBN: 84-7827-311-5. 207 pp.

  Segueix llegint
 • COLOMER, T.; RIBAS, T.; UTSET, M. (2003): “La escritura por proyectos. Tú eres el autor”. A: A.Camps (comp.), Secuencias didácticas para aprender a escribir. Barcelona: Graó, 61-70. En col·laboració amb T. Ribas, M. Utset. “Didáctica de la lengua y la literatura” 187. ISBN: 84-7827-310-7. 216 pp.

  Segueix llegint
 • COLOMER, T.; MILIAN, M.; RIBAS, T.; GUASCH, O.; A. CAMPS (2003): “L’heroi medieval: un projecte de literatura europea”. A: A. Camps (comp.), Seqüències didàctiques per aprendre a escriure. Barcelona: Graó, 71-82. 216 pp. Veure’l

  Segueix llegint
 • COLOMER, T.; MILIAN, M.; RIBAS, T.; GUASCH, O.; A. CAMPS (2003): “El héroe medieval: un proyecto de literatura europea”. A: A. Camps (comp.), Secencias didáctiques para aprender a escrivir. Barcelona: Graó, 71-82. En colaboración con “Didáctica de la lengua y la literatura” 187. ISBN: 84-7827-310-7. 216 pp.

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2003): “La lectura en els projectes de treball”. A: A. Camps (comp.), Seqüències didàctiques per aprendre a escriure. Barcelona: Graó, 189-197. 216 pp. Veure’l

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2003): “La lectura en los proyectos de trabajo”. A: A. Camps (comp.), Secuencias didácticas para aprender a escribir. Barcelona: Graó, 199-207. “Didáctica de la lengua y la literatura” 187. 216pp. ISBN: 84-7827-310-7. 216 pp.

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2003): “O encino e a aprendizagem da compreensão em leitura”. A: C. Lomas, O valor das palabras (I) Falar, ler e escrever nas aulas. Lisboa: ASA ediçoes, colecçao Horizontes da didáctica, 157-178. 320pp. ISBN: 72-41-3309-5. 320 pp.

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2003): “La selección de obras de referencia histórica”. A: P. Cerrillo; S. Yubero (coord.), La formación de mediadores para la promoción de la lectura. Cuenca: CEPLI-Universidad Castilla-La Mancha, 73-79. ISBN: 4-8427-256-7. 219 pp.

  Segueix llegint