Publicacions

En aquesta secció podeu veure, d’entrada, alguns llibres destacats de GRETEL. A continuació teniu les publicacions de cada membre. Algunes de les publicacions poden descarregar-se. Podeu utilitzar el cercador per autor o per any de publicació, o bé fer servir el cercador de paraules.
 • SILVA-DÍAZ, M. C. (2004): “Winny de Puh” Cien libros para un siglo. Equipo Peonza. Madrid: Anaya, 2004.

  Segueix llegint
 • SILVA-DÍAZ, M. C. (2004): “¿Un Bicho raro?. Descubre cómo funciona el álbum”. A: Congreso de Literatura Infantil y Juvenil (1º. 2004. Santander). Actas: I Congreso de Literatura Infantil y Juvenil, Santander, 15 y 16 de octubre. Zaragoza: Edelvives, 2005, 125-138

  Segueix llegint
 • FITTIPALDI, M. (2003), “Phersu: la máscara detrás de la escena”. La Culturosa, Año 2, n. 1, 11-14. Salta: Universidad Nacional de Salta.

  Segueix llegint
 • FARRERAS, C.; MANRESA, M. (2003): “Ramona, adéu” de M. Roig (una novel·la de revoltes). Departament d’Ensenyament. Servei d’Ensenyament del Català (Sedec). (Dossier didàctic adreçat a l’alumnat de segon cicle d’ESO).

  Segueix llegint
 • FARRERAS, Carme; MANRESA, Mireia (2003): Montserrat Roig: Ramona, adéu. Proposta de lectura; material didàctic en línia (http://www.edu365.com). Departament d’Educació.

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2003): A Formaçao do Leitor literario. Narrativa infantil e juvenil atual. Lisboa: Global Editora.

  Segueix llegint
 • TEBEROSKY, A. (col·laboració de COLOMER, T.) (2003): Propuesta constructivista para aprender a leer y escribir. Barcelona: Vicens Vives. Capítulo V, 143 -180. ISBN: 84-316-5397-3. 189 pp.

  Segueix llegint
 • COLOMER, T.; A. TEBEROSKY (2003): Aprender a Ler e a Escrever. Uma proposta construtivista. Porto Alegre: Artmed.

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2003): “Estudio de la obra”. Apéndice a Oscar Wilde: El retrato de Dorian Gray. Barcelona: Edebé, 277-288. ISBN: 84-236-6734-0. Veure’l

  Segueix llegint