Publicacions

En aquesta secció podeu veure, d’entrada, alguns llibres destacats de GRETEL. A continuació teniu les publicacions de cada membre. Algunes de les publicacions poden descarregar-se. Podeu utilitzar el cercador per autor o per any de publicació, o bé fer servir el cercador de paraules.
 • Silva-Díaz, M. C. (2015). “Picturebooks, lies and mindreading”. BLFT – Nordic Journal Of ChildLit Aesthetics, 6. doi: http://dx.doi.org/10.3402/blft.v6.26972

  Segueix llegint
 • TURRIÓN PENELAS, Celia (2015): “Electronic Literature for Children. Characterising Narrative Apps (2010-2014)”. A: Manresa, Mireia; Real, Neus (eds.) (2015): Digital Literature for Children: Texts, Readers and Educational Practices. “Recherches comparatives sur les livres et le multimédia d’enfance” Vol. 9. Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, p. 87-102. ISBN: 978-2-87574-272-8 […]

  Segueix llegint
 • FITTIPALDI, Martina; JUAN, Anna; MANRESA, Mireia (2015): “Paper or Digital: A Comparative Reading with Teenagers of a Poe Short Story”. A: Manresa, Mireia; Real, Neus (eds.) (2015): Digital Literature for Children: Texts, Readers and Educational Practices. “Recherches comparatives sur les livres et le multimédia d’enfance” Vol. 9. Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, […]

  Segueix llegint
 • CORRERO IGLESIAS, Cristina (2015). “Breve morfología de los libros infantiles”. A: VVAA (2015). X Jogo do Livro Infantil e Juvenil. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais/ Ministério da Educaçâo Brasil. In Print.

  Segueix llegint
 • GRUP GRETEL & IOC (2015). “Triar llibres per a infants i joves.” [Curs online en obert]. Disponible a http://miniops.ioc.cat/10/index.html

  Segueix llegint
 • CORRERO IGLESIAS, Cristina; COLOMER, Teresa (2015). “Elecciones y constitución de acervos en la Educación Infantil. Criterios y condiciones de selección de libros”. A: VVAA (2015). Literatura na Educaçâo infantil: acervos, espaços e mediaçôes. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais/ Ministério da Educaçâo Brasil. ISBN: 978-85-8007-082-8.

  Segueix llegint
 • CORRERO IGLESIAS, Cristina (2015). “Panorama de la literatura infantil digital en España”. A Actas del III Simposio Internacional Literatura e Informática. Belo Horizonte: CEALE, UFMG, Brasil.

  Segueix llegint
 • Munita, F. (2015). “¿Dijo usted “mediador”? Hacia la construcción de un universo semántico para la noción de mediación”. Faristol nº 81, 8-10.

  Segueix llegint
 • Karhio, A.; Rettberg, S.; Ramada Prieto, L. (ed.) 2015: The End(s) of Electronic Literature. Electronic Literature Organization Conference Program and Festival Catalog. ELMCIP andIrish Research Council. Galway, 2015. ISBN: 978-82-999089-8-6

  Segueix llegint