Publicacions

En aquesta secció podeu veure, d’entrada, alguns llibres destacats de GRETEL. A continuació teniu les publicacions de cada membre. Algunes de les publicacions poden descarregar-se. Podeu utilitzar el cercador per autor o per any de publicació, o bé fer servir el cercador de paraules.
 • RAMADA PRIETO, L. (2014). “Realitat virtualitzada: Educació literària en contextos tecnologitzats”. @Tic. Revista D’innovació Educativa, 0(13), 23-32. doi:10.7203/attic.13.3547

  Segueix llegint
 • RAMADA PRIETO, Lucas; TURRIÓN PENELAS, Celia (2014). “Los caminos hacia la actuación del lector implícito en la literatura infantil y juvenil digital. Microestructuras y macroestructuras narrativas”. Actes del Simposi Internacional Literatura en pantalla: textos, lectors i pràctiques docents. Grup GRETEL: 26-36. ISBN: 978-84-942706-4-2.

  Segueix llegint
 • RAMADA PRIETO, Lucas; REYES LÓPEZ, Lara (2014). “Escuchemos a los lectores: la experiencia de leer en digital”. Actes del Simposi Internacional Literatura en pantalla: textos, lectors i pràctiques docents. Grup GRETEL: 60-68. ISBN: 978-84-942706-4-2

  Segueix llegint
 • Colomer, T.; K. Fernández de Gamboa (2014). “La incorporación de la literatura infantil digital a la biblioteca de aula”. Anuario de investigación en literatura infantil y juvenil. ANILIJ. V.12, 19-36. ISSN: 1578-6072.

  Segueix llegint
 • Fernández de Gamboa Vázquez, Karla; Reyes López, Lara (2014). “La experiencia digital en la escuela: biblioteca de aula y de centro”. Actes del Simposi Internacional “La literatura en pantalla: textos, lectors i pràctiques docents”. Grup GRETEL: 44-49. ISBN: 978-84-942706-4-2.

  Segueix llegint
 • TURRIÓN PENELAS, Celia (2014). “Multimedia Book Apps in a Contemporary Culture: Commerce and Innovation, Continuity and Rupture”. Nordic Journal of ChildLit Aesthetics, Vol. 5, 2014 http://dx.doi.org/10.3402/blft.v5.24426

  Segueix llegint
 • Colomer, T. (2014): “Estudis i recerca sobre llibre infantil I juvenil a Catalunya (2012-13)”. Anuari de l’Observatori de Biblioteques, llibres I Lectura 2014. Vol. 3. p.25-34. Observatori de Biblioteques, Llibres I Lectura. Universitat de Barcelona.

  Segueix llegint
 • Colomer, T. (2005): Andar entre libros. La lectura literaria en la escuela. México: Fondo de Cultura Económica. 978-968-16-7177-8, 4arta reimpressió del 2014.

  Segueix llegint
 • Fittipaldi, M.; T. Colomer (2014). “Curriculum literario y lectores escolares”. Textos de Didáctica de la lengua y la literatura, 66, 17-24.

  Segueix llegint