Tornar

“Realitat virtualitzada: Educació literària en contextos tecnologitzats”

Any: 2014

RAMADA PRIETO, L. (2014). “Realitat virtualitzada: Educació literària en contextos tecnologitzats”. @Tic. Revista D’innovació Educativa, 0(13), 23-32. doi:10.7203/attic.13.3547