Publicacions

En aquesta secció podeu veure, d’entrada, alguns llibres destacats de GRETEL. A continuació teniu les publicacions de cada membre. Algunes de les publicacions poden descarregar-se. Podeu utilitzar el cercador per autor o per any de publicació, o bé fer servir el cercador de paraules.
 • Munita, F. (2015). “¿Dijo usted “mediador”? Hacia la construcción de un universo semántico para la noción de mediación”. Faristol nº 81, 8-10.

  Segueix llegint
 • Karhio, A.; Rettberg, S.; Ramada Prieto, L. (ed.) 2015: The End(s) of Electronic Literature. Electronic Literature Organization Conference Program and Festival Catalog. ELMCIP andIrish Research Council. Galway, 2015. ISBN: 978-82-999089-8-6

  Segueix llegint
 • Walker-Rettberg, Jill; Ramada Prieto, Lucas. (Ed.) Kid E-lit. Elektronic litteratur for barnog ungdom Bergen Public Library. Bergen, Noruega. 2015

  Segueix llegint
 • Colomer, T. (2015). “La literatura infantil y juvenil”. A Mata Anaya, J.; M.P. Núñez Delgado; J. Rienda Polo (coords.): Didáctica de la lengua y la literatura. Madrid: Ediciones Pirámide, 203-225. ISBN 978-84-368-3433-8

  Segueix llegint
 • Colomer, T. (2015). “L’adquisició de la competència literaria”. Lomas, C.: Fonaments per a una ensenyament comunicatiu del llenguatge. Barcelona: Graó, “biblioteca d’Articles” 194; pàgs. 131-150. ISBN: 978-84-9980-584-9. Trad. castellana: Colomer, T. (2015). “La adquisición de la competencia literaria”. Lomas, C.: Fundamentos para una enseñanza comunicativa del lenguaje. Barcelona: Graó, “Crítica y Fundamentos” 49; pp. 121-136. […]

  Segueix llegint
 • Colomer, T. “Barcelona ciutat literària: literatura infantil i juvenil”. Article per a la candidatura UNESCO de Ciutats literàries. Ajuntament de Barcelona: http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatdelaliteratura/ca/barcelona-ciutat-literaria-literatura-infantil-i-juvenil

  Segueix llegint
 • GIL, M. Rosa; REYES-LÓPEZ, Lara (2015): “Llebres i tortugues: una oportunitat per atendre la diversitat a l’aula”. Guix 412, 53-57.

  Segueix llegint
 • GIL, M.Rosa; REYES-LÓPEZ, Lara (2015): “Libres y tortugas: una oportunidad para atender la diversidad en el aula”. Aula 239, 53-57.

  Segueix llegint
 • REYES-LÓPEZ, Lara (2015): “Lectura, educació literària i pla de lectura i escriptura a infantil i a primària”. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura 65, 47-56.

  Segueix llegint