Treballs dirigits

Podeu veure aquí les tesis doctorals i els treballs finals de màster dirigits o realitzats pels membres del grup.
 • Anunciem els llibres: seqüència didàctica per adquirir el gust per la lectura.

  Treball Final de Màster

  Dirigit per: Neus Real Mercadal

  GUITERAS, Roser: Anunciem els llibres: seqüència didàctica per adquirir el gust per la lectura. Direcció de Neus Real. UAB (11/7/2012)

 • Panorama històric de la literatura nicaragüenca per a infants i joves des dels anys seixanta fins a l’actualitat.

  Treball Final de Màster

  Dirigit per: Ana María Margallo

  SANTOJA, Xelo: Panoramoa històric de la literatura nicaragüenca per a infants i joves des dels anys seixanta fins a l’actualitat. Direcció d’Ana Maria Margallo. UAB (19/09/2011).

 • Tebecedario: Una introducción a la narratología del cómic infantil a través del tiempo.

  Treball Final de Màster

  Dirigit per: Teresa Colomer

  HERNÁNDEZ, Olalla: Tebecedario: Una introducción a la narratología del cómic infantil a través del tiempo. Direcció de Teresa Colomer. UAB (15/09/2011).

 • ¿Sueñan los alumnos con docentes eléctricos? Un acercamiento a la innovación metodológica del profesorado en la educación literaria.

  Treball Final de Màster

  Dirigit per: Teresa Colomer

  RAMADA PRIETO, Lucas: ¿Sueñan los alumnos con docentes eléctricos? Un acercamiento a la innovación metodológica del profesorado en la educación literaria. Direcció de Teresa Colomer. UAB (15/09/2011).

 • Dislocalización cultural en textos infantiles y juveniles. Un ejemplo de poesía.

  Treball Final de Màster

  Dirigit per: Neus Real Mercadal

  ALONSO, Maria Luisa: Dislocalización cultural en textos infantiles y juveniles. Un ejemplo de poesía. Direcció de Neus Real. UAB. (12/09/2011)

 • Dislocalización cultural en textos infantiles y juveniles. Un ejemplo de poesía

  Treball Final de Màster

  Dirigit per: Neus Real Mercadal

  ALONSO, Maria Luisa: Dislocalización cultural en textos infantiles y juveniles. Un ejemplo de poesía. Direcció de Neus Real. UAB. (12/09/2011)

 • Librabox: read and recommend.

  Treball Final de Màster

  Dirigit per: Neus Real Mercadal

  NAVARRO, Sara: Librabox: read and recommend. Direcció de Neus Real. UAB (12/09/2011).

 • La literatura infantil a les aules de P5: anàlisi i actuació en un context concret.

  Treball Final de Màster

  Dirigit per: Neus Real Mercadal

  RODA, Maria: La literatura infantil a les aules de P5: anàlisi i actuació en un context concret. Direcció de Neus Real. UAB (12/09/2011).

 • “… Aquí sempre hi ha lectura!” Anàlisi d’una intervenció educativa per crear lectors.

  Treball Final de Màster

  Dirigit per: Mireia Manresa

  REYES, Lara: “… Aquí sempre hi ha lectura!” Anàlisi d’una intervenció educativa per crear lectors. Direcció de Mireia Manresa. UAB (5/09/2011).