Treballs dirigits

Podeu veure aquí les tesis doctorals i els treballs finals de màster dirigits o realitzats pels membres del grup.
 • Las propostes creatives en les guies de lectura, anàlisi i classificació.

  Treball Final de Màster

  Dirigit per: Teresa Colomer

  ORMO RUIZ, Marta: Las propostes creatives en les guies de lectura, anàlisi i classificació. Direcció de Teresa Colomer. UAB (13/09/2002).

 • Construcción y evaluación de un instrumento para describir la variación metaficcional en el álbum.

  Treball Final de Màster

  Dirigit per: Teresa Colomer

  SILVA-DÍAZ ORTEGA, Mª Cecilia: Construcción y evaluación de un instrumento para describir la variación metaficcional en el álbum. Direcció de Teresa Colomer. UAB (13/09/2002).

 • Discusión y comprensión de álbumes complejos. Una experiencia con alumnas de educación primaria.

  Treball Final de Màster

  Dirigit per: Teresa Colomer

  ROJAS, Dora Elia: Discusión y comprensión de álbumes complejos. Una experiencia con alumnas de educación primaria. Direcció de Teresa Colomer. UAB (16/07/2002).

 • La lectura de llibres infantils en l’àmbit escolar en el segon cicle d’educació infantil.

  Treball Final de Màster

  Dirigit per: Teresa Colomer

  CORREIG, Montserrat: La lectura de llibres infantils en l’àmbit escolar en el segon cicle d’educació infantil. Direcció de Teresa Colomer. UAB