Recomanacions LIJ Digital

Aquesta secció de recomanació de literatura infantil i juvenil digital conté una selecció d'obres de qualitat disponibles actualment en el mercat electrònic. Els criteris d'aquesta selecció neixen de les investigacions del grup GRETEL per al projecte I+D (EDU2011-26141) "Literatura Infantil i juvenil digital: producció, usos lectors, recepció i pràctiques docents", finançat pel Ministeri d'economia i competitivitat. La secció proporciona informació sobre les obres que són un bon exemple de les possibilitats que els nous mitjans ofereixen a la creació literària i a la formació del lector literari i, entre els textos ressenyats, en trobareu que posen la combinació encertada de les propietats específiques de la digitalitat (fonamentalment, la multimodalitat, la interacció i la hipertextualitat) al servei d'un producte literari de qualitat per al lector en formació.