Publications

In this section you'll see GRETEL's featured publications followed by every other work published by a member of the research group. You can also search by member and publishing year or use the search bar.
 • COLOMER, T. (2010): Introducción a la literatura infantil y juvenil actual. Madrid: Síntesis. 252 pp. ISBN: 978-84-975669-6-4. Also available in paper and ebook format at: http://www.sintesis.com/educar-instruir-71/introduccion-a-la-literatura-infantil-y-juvenil-actual-ebook-1539.html

  Read more
 • COLOMER, T.; FONS, M. (2010): “Introducció”. Articles de Didàctica de la llengua i la literatura 52, 5-8. Monogràfic “Narratives gràfiques”

  Read more
 • COLOMER, T. (2010): “Picturebooks and Changing Values at the Turn of the Century”. In: T. Colomer; B. Kümmerling-Meibauer; M. C. Silva-Díaz (ed.) (2010): New Directions in Picturebook Research. London: Routledge, 41-54.

  Read more
 • COLOMER, T. (2010): “Era uma vez”. 30 Olhares para o futuro. Sao Paulo: Escola da Vila, 265-268.

  Read more
 • COLOMER, T. (2010): “La literatura infantil: una minoria dentro de la literatura”. Plenary Lecturer in 32th Internationa IBBY Congress. Read it here

  Read more
 • REAL, N. (2010): “Dona i modernitat a la Catalunya de preguerra. El catalanisme de dretes, “la Cultura” i Claror (1935-1936)”, in Concepcions i discursos sobre la modernitat en la literatura catalana dels segles XIX i XX. By Ramon Panyella. Lleida: Punctum – GELCC, p. 171-185.

  Read more
 • REAL, N. (2010): “Un pont literari excepcional: Aloma“, in Una novel·la són paraules. Barcelona: Institució de les Lletres Catalanes – Fundació Mercè Rodoreda, p. 59-77.

  Read more
 • MANRESA, M and DURÁN, C. (2009): “Entre países: la acción educativa en nuestro entorno”. In: T. Colomer (coord), Lecturas adolescentes. Barcelona: Graó.

  Read more
 • COLOMER, T. (2009): “L’escola fa o desfà lectors”. Faristol 63, 8-10. View

  Read more