Publicaciones

En esta sección se pueden ver, de entrada, algunos libros destacados de GRETEL. A continuación aparecen las publicaciones de cada miembro. Algunas de las publicaciones pueden descargarse. Se puede utilizar el buscador por autor o por año de publicación, o bien utilizar el buscador de palabras.
 • Colomer, T. (2015). “L’adquisició de la competència literaria”. Lomas, C.: Fonaments per a una ensenyament comunicatiu del llenguatge. Barcelona: Graó, “biblioteca d’Articles” 194; pàgs. 131-150. ISBN: 978-84-9980-584-9. Trad. castellana: Colomer, T. (2015). “La adquisición de la competencia literaria”. Lomas, C.: Fundamentos para una enseñanza comunicativa del lenguaje. Barcelona: Graó, “Crítica y Fundamentos” 49; pp. 121-136. […]

  Sigue leyendo
 • Colomer, T. «Barcelona ciutat literària: literatura infantil i juvenil». Artículo para la candidatura UNESCO de Ciudades literarias. Ajuntament de Barcelona: http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatdelaliteratura/ca/barcelona-ciutat-literaria-literatura-infantil-i-juvenil

  Sigue leyendo
 • GIL, M. Rosa; REYES-LÓPEZ, Lara (2015): «Llebres i tortugues: una oportunitat per atendre la diversitat a l’aula». Guix 412, 53-57.

  Sigue leyendo
 • GIL, M.Rosa; REYES-LÓPEZ, Lara (2015): «Libres y tortugas: una oportunidad para atender la diversidad en el aula». Aula 239, 53-57.

  Sigue leyendo
 • REYES-LÓPEZ, Lara (2015): «Lectura, educació literària i pla de lectura i escriptura a infantil i a primària». Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura 65, 47-56.

  Sigue leyendo
 • REYES-LÓPEZ, Lara (2015): «Lectura, educación literaria y plan de lectura y escritura en infantil y en primari a». Textos de Didáctica de la Lengua y de la Literatura 68, 47-56.

  Sigue leyendo
 • Fernández de Gamboa Vázquez, Karla (2015). «Una fauna de mucho peso». Peonza, Revista de Literatura Infantil y Juvenil, núm 115, 93-100. ISSN: 1130-8370.

  Sigue leyendo
 • MANRESA, Mireia; REAL, Neus (eds.) (2015): Digital Literature for Children: Texts, Readers and Educational Practices. «Recherches comparatives sur les livres et le multimédia d’enfance» Vol. 9. Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien: Peter Lang. 234 pp. ISBN: 978-2-87574-272-8 pb. e-ISBN: 978-3-0352-6577-4.

  Sigue leyendo
 • MANRESA, Mireia; REAL, Neus (2015): “Introduction”. En: Manresa, Mireia; Real, Neus (eds.) (2015): Digital Literature for Children: Texts, Readers and Educational Practices. «Recherches comparatives sur les livres et le multimédia d’enfance» Vol. 9. Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, p. 9-24. ISBN: 978-2-87574-272-8 pb. e-ISBN: 978-3-0352-6577-4.

  Sigue leyendo