Tornar

Escritura e invención en la escuela

Alvarado, Maite

Editorial: Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, Espacios para la lectura
Any: 2013
ISBN: 978-987-719-000-7

La decisió d’agrupar en un exemplar de la col·lecció Espacios para la Lectura articles, conferències i ressenyes de Maite Alvarado és una oportunitat per accedir a textos dispersos o no publicats d’aquesta autora argentina encara molt vigent. El volum no amaga el seu sentit d’homenatge a aquesta autora i investigadora que, en morir prematurament, va interrompre una trajectòria de recerques i reflexions didàctiques sobre l’escriptura que conjuga el rigor en la definició dels referents teòrics d’un camp en construcció (el recull se centra en la seva producció dels anys 1987 a 2002) amb la voluntat de connectar les seves reflexions amb la pràctica de l’aula.

La selecció de la producció més significativa d’Alvarado que realitza Yaki Setton, amiga i col·laboradora de l’autora, esquiva el risc de dispersió d’una recopilació d’aquest tipus agrupant els escrits del període assenyalat en tres blocs: escriptura, lectura i literatura infantil i juvenil. D’altra banda, les inevitables repeticions entre articles i conferències properes en el temps i que es nodreixen de lectures similars, queden compensades per l’interès de veure les diferents projeccions que l’autora atorga a aquestes lectures. Per guiar al lector en aquest itinerari resulten molt útils les notes de l’editora que adverteix de la presència d’algunes repeticions alhora que subratlla les aportacions de cada article. Aquesta atenta tasca d’edició impulsa una lectura en progressió en la qual va creixent i madurant l’elaboració conceptual dels temes que centren les exploracions d’Alvarado: l’encaix de l’escriptura literària en els tallers, la incidència dels gèneres discursius en l’ensenyament de la composició escrita, el pes de les tradicions escolars en l’ensenyament de l’escriptura o les representacions socials sobre l’escriptura i la seva incidència en les pràctiques docents.

Que, malgrat el temps transcorregut, aquests escrits mantinguin la seva frescor i obrin nous camins per a la reflexió té a veure amb la idiosincràsia de la mirada d’aquesta autora capaç d’entrellaçar de manera fèrtil les seves reflexions teòriques tant amb els resultats de les seves recerques com amb les seves propostes metodològiques. Trobem exemples dels primer tipus en la seva revisió de les propostes per treballar l’escriptura en l’escola (“Enfoques en la enseñanza de la escritura”, 2001) o en les seves exploracions sobre les representacions de l’escriptura en alumnes universitaris (“Imágenes del escritor y de la escritura en el aprendizaje de lo escrito”, con Yaki Setton, 1998) i sobre els tipus d’escrits habituals en la universitat (“La escritura en la universidad. Repetir o transformar”, con Marina Cortés, 2000). Destaquen dos exemples de propostes metodològiques que mantenen la seva vigencia per la seva sòlida relació amb el marc teòric de referència: la que proporciona orientacions sobre els tallers literaris (“De “la composición tema…” al taller de escritura”, 1989)o la que agrupa valuoses recomanacions sobre el llo de la lectura en l’escola (“Sin libros no se aprende”).