Tornar

El arte de ilustrar libros infantiles. Concepto y práctica de la narración visual.

Salisbury, M.; Styles, M

Editorial: Blume: Barcelona
Any: 2012
ISBN: 978-84-9801-590-4

Amb el propòsit d’incloure la teoria i la pràctica de la il·lustració del llibre infantil de manera accessible i profunda és com es presenta el llibre El arte de ilustrar libros infantiles. Concepto y práctica de la narración visual. La lectura complerta de l’obra fa confirmar aquesta carta de presentació, ja que esdevé una aportació interessant que, gràcies a l’accesibilitat dels continguts, el fan un text interessant per a un públic ampli. Presenta una diversitat de nuclis temàtics que aborden des de la història del sorgiment del llibre il·lustrat fins a la indústria editorial dirigida als nens, passant per la figura de l’il·lustrador, l’alfabetització visual dels nens i com aquests responen als textos, la relació entre la paraula i la imatge i els temes difícils que la literatura infantil presenta. Cada una d’aquestes entrades representen capítols breus, rigorosos, exquisidament il·lustrats amb exemples que ajuden a comprendre el que s’explica, i que acaben creant un llibre divulgatiu, concís i molt documentat sobre un tema tan extens com és l’art d’il·lustrar llibres infantils. El recorregut tan ampli i la voluntat divulgativa el fan un bon recurs inicial per a la formació de futurs professionals en l’àmbit de la literatura infantil.

Avesats com estem a una publicació actual inabastable de llibres il·lustrats per a infants, la corrent ens porta a llegir com els crítics i teòrics els analitzen i costa aturar-se a recordar o conèixer l’orígen de tanta producció relativament recent d’un gènere que esdevé per als infants un dels accessos més importants a la cultura. En aquest sentit, al primer capítol del llibre hi podem descobrir obres i autors que marquen l’inici i evolució del gènere Les entrades a aquests autors són petites pinzellades que van generant portes per al descobriment més profund d’aquestes influències. Al primer capítol també genera interès el paper clau dels editors en la proliferació del llibre infantil il·lustrat a finals del SXIX i com s’expliciten les tensions que van experimentar entre el gust públic, el potencial comercial i la integritat artística. Tensions que encara ara són vigents. També és rellevant el pas pel sorgiment de les primeres sèries de llibres infantils, així com l’aparició dels primers autors que exploren el gènere i les diferents tècniques i enfocaments temàtics per als quals s’inclinen.
Del 3r capítol (El libro ilustrado y el niño) val la pena ressaltar les clares ressonàncies del treball d’un dels autors, Morag Styles, amb Evelyn Arizpe a Lectura de Imágenes(2004), així com a investigacions en curs d’alguns estudiants. És interessant llegir fragments de conversa de nens al voltant dels textos literaris que, sense fer-ne cap anàlisi específic de resposta lectora, ofereixen nuclis al volant dels quals els alumnes construeixen significat col·lectivament.
Una de les aportacions interessants és l’inici del 4t capítol, en el qual trobem l’apartat de “teoritzar sobre els llibres ilustrats” on hi podem resseguir la descripció sobre els interessos de teòrics rellevants com Perry Nodelman, Margaret Meek, Lawrence Sipe o Jane Doonan, entre d’altres. Com en d’altres parts del llibre, l’apropament a aquests autors generen possibilitats d’ampliació de lectures en funció dels interessos de cada lector.
Pensant en la didàctica de la literatura a les aules, el darrer capítol és un coneixement que a qualsevol docent que té la tasca de formar lectors literaris pot interessar perquè fa un recorregut senzill, però molt divers del procés d’edició, element que sol ser obviat a qualsevol intervenció educativa al voltant dels textos literaris i que, quan es posa a l’abast dels alumnes, genera interès i la possibilitat d’ampliació d’interpretació i respostes lectores.
Dels capítols 5 i 2, “L’art del creador de llibres ilustrats” i “Adquat per a nens?” en destaca un apartat final, que també trobem en la majoria d’altres capítols, que titulen com a “exemples pràctics”, en què els autors trien focalitzar i oferir anàlisi i veu d’autors, editors o experts per poder exemplificar el que s’ha explicat al capítol amb concrecions interessants i molt complementàries entre sí.
En general, al llibre també hi destaca una tria molt personal per part dels autors a l’hora de seleccionar els títols, il·lustradors i personalitats citades, que per a ells constitueixen un recorregut històric amb exemples de qualitat. També en destaca la mirada anglòfona, fent que algunes de les obres siguin desconegudes per a un lector no anglès. En aquest sentit, tenint en compte l’edició tan acurada del llibre, és una llàstima que els exemples que també estan editats en castellà no tinguin aquesta versió en les imatges interiors dels llibres així com en alguns títols que només hi consta la versió anglesa, quan n’hi ha de castellana. Tot i això, el llibre, en el seu conjunt, representa un apropament a la literatura infantil des de la vessant de la il·lustració incloent la teoria i la pràctica, amb una edició molt acurada i encertadament il·lustrada i amb un resultat molt agradable i fàcil de llegir.