Tornar

“La secuencia didáctica en la formación del profesorado del Máster de secundaria”

Any: 2012

MARGALLO, A. M; MANRESA, M. (2012): “La secuencia didáctica en la formación del profesorado del Máster de secundaria”. A Ambròs, A; Perera, J; Suárez, M.M. (coords.): Didàctica de la llengua i la literatura. Experiències d’innovació docent a la Universitat / Didáctica de la lengua y la literatura. Experiencias de innovación docente en la Universidad. Institut de Ciències de l’Educació. Universitat de Barcelona. ISBN: 978-84-695-4108-1. Depòsit legal: B-23917-2012. URL: http://hdl.handle.net/2445/28923