Tornar

«La secuencia didáctica en la formación del profesorado del Máster de secundaria»

Any: 2012

MARGALLO, A.M; MANRESA, M. (2012): «La secuencia didáctica en la formación del profesorado del Máster de secundaria». En: Ambròs, A; Perera, J; Suárez, M.M. (coords.): Didàctica de la llengua i la literatura. Experiències d’innovació docent a la Universitat / Didáctica de la lengua y la literatura. Experiencias de innovación docente en la Universidad. Institut de Ciències de l’Educació. Universitat de Barcelona. ISBN: 978-84-695-4108-1. Depósito legal: B-23917-2012. URL: http://hdl.handle.net/2445/28923