Tornar

El gust per la lectura

Reyes Lopez, Lara

Data: 27/04/2012

Lara Reyes, membre de GRETEL, ha intervingut a les Jornades de formació del professorat El Gust per la Lectura organitzades pel Departament d’Ensenyament (UAB 27/04/2012). Vegeu la seva explicació sobre el préstec de llibres en una aula de primària.