Tornar

Literaturas del texto al hipermedia

Eds. D. Romero López i A. Sanz Cabrerizo

Editorial: Barcelona: Anthropos Editorial
ISBN: 78-84-7658-888-8

En els darrers anys, s’han multiplicat els estudis que aborden la literatura en relació amb la tecnologia i la societat de la informació. Un d’ells és aquesta compilació d’articles, que suposa un acostament heterogeni a les teories sobre la literatura en pantalles. Les editores el defineixen com un intent d’abordar si no un «nou humanisme, com a mínim un nou àmbit cultural que comença amb el nou segle».

Des de la pròpia introducció, es plantegen línies de recerca actuals i pertinents per a comprendre la realitat cultural de la societat de la informació. En són algunes, les semblances i diferències entre literatura i videojocs; com influeixen els mitjans audiovisuals; les situacions de lectura actuals i les produccions emergents a les habilitats dels lectors que es formen entre pantalles.
El contingut es presenta dividit en cinc blocs temàtics: interdisciplinarietat, hiperdifusión, lectoescriptura, hipercreación i la (est)ètica del paradigma, dins dels quals figuren entre un i quatre articles que discuteixen aspectes diversos del camp de l’hipermèdia: hipertext, ciberpoesia, blognovela, ludologia …, tot adoptant múltiples perspectives que s’enriqueixen mútuament. Així, es proposen diferents vies d’investigació amb objectius dispars alhora que es presenta un panorama ampli de les possibilitats d’estudi del tema.

Pel que fa a les obres, destaca l’oportuna referència a arguments de debat sobre narratologia i ludologia (Susana Pajares Tosca, Domingo Sánchez-Mesa Martínez), o les reflexions i suggeriments sobre la complexitat de definir i establir una tipologia de les noves produccions (Laura Borràs).

També s’aborda la figura del lector d’obres digitals i les competències que, es pressuposa, s’han desenvolupat a través de les seves experiències de lectura hipertextual (Carlos Alberto Scolari). En el camp de la didàctica, l’article de Isabella Leibrandt estableix alguns usos de l’hipertext en les situacions d’ensenyament i aprenentatge literari i assenyala possibles efectes de l’hipertext en el lector.

En definitiva, aquest llibre ofereix una porta d’entrada a diferents posicions i una introducció als arguments dels principals debats sorgits arran de l’aparició d’una nova realitat digital i literària