Tornar

Las TIC en la escuela, nuevas herramientas para viejos y nuevos problemas

Daniel Goldin, Marina Kriscautzky y Flora Perelman

Editorial: México DF: Océano Travesía
Any: 2012
ISBN: 978-607-400-314-7

Una de les preocupacions educatives més recents és la de la incorporació de les TIC a l’escola. Ja ha produït un allau de publicacions i una munió de debats a simposis i congressos. No n’hi ha per menys, donada la profunditat del canvi social i les possibilitats d’aprenentatge que s’han obert. Aquest llibre suposa un dels millors panorames integrats de les reflexions produïdes, de la descripció de les diferents maneres com van calant les TIC a l’ensenyament i de la recerca produïda en els seus diversos vessants. Compleix un paper similar al del mateix volum de la col.lecció: Bibliotecas y escuelas. Retos y posibilidades en la Sociedad del conocimiento, impulsat pel mateix Daniel Goldin, director d’”Océano Travesía”, en col.laboració amb d’altres autors.
El llibre es divideix en tres parts:
*A la primera fem una entrada amena amb un conte de Pedro Orgambide i una interessant entrevista en profunditat amb l’especialista en lectoescriptura Delia Lerner.
*La segona part ofereix descripció sobre les TIC. Cinc textos d’especialistes ben coneguts, com Daniel Cassany, sistetitzen la història del seu impacte escolar, les desigualtats quantitatives i qualitatives de la sevpenetració educativa, les causes de les reticències dels docents i les contradictòries percepcions socials sobre el valor i ús de les TIC. En destaquem especialment l’habitual claredat conceptual d’Anne Marie Chartier en la construcció del seu relat sobre la forma en què els diferents desenvolupaments tecnològics han modificat els usos escrits i l’aprenentatge escolar al llarg de cinc segles.
*La tercera part exposa sis experiències didàctiques amb el propòsit d’oferir una reflexió complementària a partir d’un cert mapa de les etapes educatives, de preescolar a la secundària, i de les diferents possibilitats educatives de les TIC: producció, revisió i edició de textos; lectures exploratòries; recerca i organització de la informació; exposició sobre temes de socials o naturals i comunicació entre aules de diferents edats i països.
*El llibre es tanca amb un annex interpretatiu molt interessant sobre els plans educatius d’introducció de les TIC a l’escola, desenvolupats pels diferents països llatinoamericans.
Qualsevol persona interessada en el “tsumani de les TIC”, com l’anomenen els editors, té aquí l’oportunitat de fer una entrada rigorosa i ordenada al tema. Des de la recerca i els estudis existents, a la descripció dels canvis que poden introduir millores constatables a la pràctica educativa. Un volum de referència que convoca autors solvents i implicats en l’educació, pren el pols a la innovació en aquest camp i ajuda a pensar com utilitzar les TIC per aconseguir una educació de més qualitat per a tothom.