Tornar

Interpréter et transmettre la literature aujourd’hui

Butlen, Max; Houdart-Merot, Violaine (dir.)

Editorial: Université de Cergy-Pontoise: Centre de Recherche Textes et Frncophonies
Any: 2012
ISBN: 78-2-911576-96-6.

Un tret distintiu de la recerca en didàctica de la literatura de l’àmbit francòfon és la seva capacitat per seleccionar qüestions rellevants i agrupar les aportacions que permeten avançar en la construcció de coneixements al voltant de cadascún d’aquets focus. Un exemple d’aquesta coherència en la recerca és la tendència a establir línies de continuïtat entre monogràfics de revistes, col·loquis i publicacions en forma de llibre. Els treballs reunits en aquesta obra recullen i actualitzen la reflexió al voltant de la interpretació literària que es va plantejar en diferents revistes (Pratiques, 1992; Repères, 1996; Le Français auhourd’hui, 2002) i en el col·loqui de la universitat de Cergy-Pontoise (octubre, 2008). Des de la perspectiva que identifica lectura literària i interpretació i des del consens entorn la centralitat de la interpretació a tots els nivells d’ensenyament, l’obra explora algues qüestions no resoltes com les diferències entre comprensió i interpretació, les teories literàries en què es basa la interpretació o les pràctiques educatives adequades per al avenç en la interpretació.
Entre els articles que aborden la definició de la interpretació resulta molt útil el resum de Tauveron dels referents teòrics de la seva recerca sobre la interpretació a l’escola. També resulta interessant el repàs històric dels programes oficials que fa Bishop sobre la lectura literària a primària perquè revela les concepcions de la interpretació subjacents als textos oficials. A l’apartat dedicat al corpus destaquen els estudis sobre el paper de la imatge en la progressió en la interpretació, bé a través de pel·lícules d’animació (Prévost), d’àlbums (Martin, Rios-Passagem i Weis) o de l’art. Finalment, resulten interessants les propostes didàctiques que utilitzen la lectura en veu alta (Verrier) o el carnet lector (Joole) com a activitats per profunditzar en la interpretació.
En resum, aquest llibre resulta de gran utilitat per fer-se càrrec de l’estat de la qüestió de la reflexió teòrica sobre el tema de la interpretació així com per conèixer algunes metodologies que, des de primària a la universitat, han explorat les vies per progressar en la interpretació literària.