Tornar

Internet et la sociabilité littéraire

Jean-Marc Leveratto; Mary Leontsini

Editorial: París: Bibliothèque Publique d’Information / Centre Pompidou
Any: 2008
ISBN: 978-2-84246-111-9

Internet et la sociabilité littéraire és un estudi sobre la interacció que es produeix a la xarxa virtual al voltant dels textos de ficció. L’interès del treball se centra en dos aspectes innovadors, en el marc de la recerca sociològica sobre la lectura. D’una banda, l’objecte de reflexió se situa en la conversa social amateur al voltant de la literatura, a diferència de la majoria d’estudis sobre socialització literària enfocats a analitzar situacions organitzades i mediades, exceptuant alguns estudis anglosaxons que hi han fet incursions. D’altra banda, també resulta una novetat el context en què s’observen aquestes pràctiques, la xarxa virtual. En aquest sentit, s’hi planteja el paper que juga Internet en el terreny de la socialització literària en l’actualitat així com la necessitat d’incorporar aquest context virtual entre les eines de la sociologia per observar les pràctiques lectores. Suposa, doncs, un exemple de recerca adaptada a les noves maneres que té la societat de relacionar-se amb els textos de ficció, a través de l’observació de l’intercanvi d’idees i d’opinions que es dóna en fòrums, en pàgines de venda de llibres, en correus electrònics o en blogs.
L’estructura del treball alterna la descripció dels espais tradicionals de conversa literària -grups de lectura, cafès literaris, tertúlies literàries- amb la dels llocs virtuals on s’hi produeixen intercanvis sobre els textos. Ho fa aportant reflexions teòriques fonamentades en estudis previs així com a través d’exemplificacions provinents dels subjectes investigats per a la recerca que sustenta l’estudi. Els diversos capítols del llibre estableixen un camí progressiu cap a l’anàlisi de les particularitats de la conversa literària on-line, com ara la construcció dels gustos literaris en comunitat, la configuració de les identitats lectores, les característiques de la conversa amateur i el rol de mediador que va adquirint el lector en aquests contextos, o bé, i aquest sembla un dels punts forts del llibre, la incidència de la mediatització de l’escriptura en l’emissió de les opinions. Tots aquests aspectes poden ser observats i analitzats en el context real en què es produeixen, defugint l’autopercepció dels subjectes o les enquestes sociològiques.

Si bé alguns continguts del llibre queden obsolets en el moment actual pels avenços trepidants de la tecnologia i si bé en alguns moments el treball peca d’atapeïment d’aproximacions diverses -reflexions teòriques, definició de conceptes, interpretació de fenòmens i exemplificació d’interaccions concretes-, suposa un bon punt de partida per a tots aquells interessats en la reflexió i la recerca sobre la conversa literària amateur en general i, més particularment, sobre la que es produeix a Internet, perquè aporta, entre altres qüestions, categories suggerents per explorar les pràctiques lectores a l’espai virtual.