Tornar

150 libros infantiles para leer y releer

A mano cultural (Coords.)

Editorial: Madrid: Club Kirico
ISBN: 9788492372232

Com saben tots aquells que fan de pont entre els llibres i els infants (bibliotecaris, docents, pares, editors, llibreters, etc.), seleccionar un bon corpus és molt important per a l’educació literària. Tanmateix, aquesta tasca esdevé imprescindible en un temps com el nostre, en què els llibres de literatura infantil i juvenil s’editen cada vegada en més quantitat i rapidesa. El llibre que recomanem és un instrument fantàstic per triar bé i amb facilitat.
150 libros infantiles para leer y releer (que en realitat són 153), constitueix una guia de títols de LIJ seleccionats pel club de llibreries Kirico, juntament amb l’especialista en LIJ, Ana Garralón, i la fundació A mano cultura, que s’encarreguen de fer les ressenyes dels llibres presentats.
A l’inici de l’obra s’ofereix una presentació dels llibreters de Kirico, seguida d’una declaració d’intencions sobre els objectius de la selecció. Després es dóna una explicació gràfica sobre el tipus d’informacions que els lectors trobaran en cadascuna de les ressenyes. S’hi troben, no només les dades bàsiques sobre el llibre, sinó també altres que, en una lectura ràpida, ens situen sobre els temes que aborda el text ressenyat, altres títols relacionats, la producció dels autors o il.lustradors, els premis atorgats al llibre, si gaudeix d’una àmplia trajectòria, etc.

Els 153 títols ressenyats es troben ordenats alfabèticament i indiquen l’edat lectora de cada un (des de nadons menors d’un any fins a nens de dotze) amb icones de diversos colors,. A continuació apareixen diversos índexs de les obres per autors, il.lustradors, títols, edats i matèries. Al final del llibre s’ofereix una breu descripció de cadascun dels premis, nacionals i internacionals, citats en la selecció. I, per tancar, s’indiquen els noms, telèfons i adreces de les llibreries espanyoles que integren el Club Kirico.