Publications

In this section you'll see GRETEL's featured publications followed by every other work published by a member of the research group. You can also search by member and publishing year or use the search bar.
 • JUAN, Anna; GIL, MªRosa et al. (2016). “Joc, llengua i literatura: de l’oralitat a la multimodalitat”. Dins Mequè Edo; Sílvia Blanch i Montserrat Anton (eds.), El Joc a la primera infància. Barcelona: Octaedro. Pàg. 109-124. ISBN 978-84-9921-837-3.

  Read more
 • GIL, Rosa; REYES-LÓPEZ, Lara (2016): “La revisió de l’escriptura al cicle inicial”. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura 68, 26-33.

  Read more
 • GIL, Rosa; REYES-LÓPEZ, Lara (2016): “La composició de notícies al cicle inicial”. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura 68, 34-37.

  Read more
 • GIL, Rosa; REYES-LÓPEZ, Lara (2016): “La revisión de la escritura en el primer ciclo de primaria”. Textos de Didáctica de la Lengua y de la Literatura 71, 26-33.

  Read more
 • GIL, Rosa; REYES-LÓPEZ, Lara (2016): “La composición de noticias en el primer ciclo de primaria”. Textos de Didáctica de la Lengua y de la Literatura 71, 34-37.

  Read more
 • CORRERO IGLESIAS, Cristina; REAL, Neus (2015). “Fantasy, Literature and Early Childhood: from First Texts to Metafictional Picturebooks”. Revista Filoteknos, vol. 5, 2014/2015, pàg. 149- 165. ISSN 2082-9310.

  Read more
 • CORRERO IGLESIAS, Cristina; GIL, MªRosa et al. (2016). “Joc, llengua i literatura: de l’oralitat a la multimodalitat”. Dins Mequè Edo; Sílvia Blanch i Montserrat Anton (eds.), El Joc a la primera infància. Barcelona: Octaedro. Pàg. 109-124. ISBN 978-84-9921-837-3.

  Read more
 • CORRERO IGLESIAS, Cristina; GIL, MªRosa et al. (2016). “Juego, lengua y literatura: de la oralidad a la multimodalidad”. Dins Mequè Edo; Sílvia Blanch i Montserrat Anton (eds.), El Juego en la primera infancia. Barcelona: Octaedro. Pàg. 111-127. ISBN 978-84-9921-839-7.

  Read more
 • CORRERO IGLESIAS, Cristina; JUAN, Anna (Sumitted). “Panorama de la critique professionnelle de la littérature pour les Enfants en Espagne”. Revista Strenae [França]

  Read more