Tornar

“La unitat didàctica com a seqüència formativa”.

Any: 2011

ALIAGAS, C. (2011): “La unitat didàctica com a seqüència formativa”. Guia didàctica per al professorat dels llibres de text de cicle inicial, primària. Projecte Xarxa. Editorial Baula.

Llibre del Professorat Llengua catalana 1. ISBN 978-84-479-2195-9
Libro del Profesorado Lengua castellana 1 ISBN 978-84-479-2196-6
Llibre del Professorat Matemàtiques 1 ISBN 978-84-479-2197-3
Llibre del Professorat Coneixement del medi 1 ISBN 978-84-479-2198-0
Llibre del Professorat Llengua catalana 2 ISBN 978-84-479-2199-7
Libro del Profesorado Lengua castellana 2 ISBN 978-84-479-2200-0
Llibre del Professorat Matemàtiques 2 978-84-479-2201-7
Llibre del Professorat Coneixement del medi 2 978-84-479-2202-4