La interpretació literària d’àlbums il·lustrats en el procés d’acollida d’alumnes immigrants.

Projecte de recerca I+D (I+D: EDU2008-02131/EDUC) del Ministerio de Educación y Ciencia (convocatòria de 2008):

“La interpretació literària d’àlbums il·lustrats en el procés d’acollida d’alumnes immigrants”.

Investigadora principal: Teresa Colomer Martínez

Altres investigadores (equip GRETEL): Montserrat Correig, Martina Fittipaldi, Mireia Manresa, Ana María Margallo, Esther Martínez, Isabel Olid, Montserrat Pérez, Cecilia Silva-Díaz, Núria Vilà.

Dotació econòmica: 82.280€

El projecte té una durada de tres anys (2008-2011) i s’afegeix a la mateixa línia del projecte GRETEL finançat per la Generalitat de Catalunya, en la convocatòria ARIE per al període 2007-08.

L’objectiu d’aquest projecte és explorar els avantatges de l’ús de la literatura infantil en els programes d’acollida dels infants i joves immigrants a l’escola. La recerca se situa en el marc de les aplicacions de la literatura en contextos plurilingües. Es tracta d’explorar la seva idoneïtat per a l’aprenentatge lingüístic i per a la comprensió cultural del món propi i de les perspectives alienes, elements necessaris en el camí de conjugació de les identitats culturals de cada individu i de l’educació per a la convivència i cohesió social. El projecte també s’inscriu en el recent desenvolupament de la investigació sobre la interpretació del lector en l’oralitat, la lectura visual i el treball cooperatiu, recursos altament adequats per al procés d’integració dels alumnes nouvinguts perquè crea un context amb sentit propi que contribueix a la seva motivació expressiva.

En concret, es proposa procedir, en primer lloc, a establir la resposta de la producció editorial de llibres infantils i la pràctica literària escolar a la incorporació d’aquesta població. En segon lloc, es desenvoluparà una recerca a les aules a partir de diferents activitats d’interpretació d’àlbums il·lustrats, amb tasques específiques sobre els llibres que aporten coneixement sobre l’ús d’aquests llibres per als objectius assenyalats.

Els resultats d’aquest estudi poden ser útils per millorar les formes d’acollida i educació lingüística, així com per a la seva aplicació en la formació inicial i permanent del professorat.