Tornar

Estudi dels efectes de la mediació lectora en un grup d’alumnes de 3er a 6è de primària: un cas d’èxit educatiu en una escola de barri.

talpetes

Lara Reyes, professora associada de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB, membre del grup de recerca GRETEL i mestra de l’escola Francesc Aldea de Terrassa, ha presentat la seva tesi doctoral titulada: La formació literària a primària. Impacte d’una intervenció educativa en l’evolució de respostes lectores. La tesi, dirigida per la dra. Mireia Manresa, analitza una de les activitats incloses en aquesta intervenció: la conversa setmanal sobre els llibres llegits, feta pels propis alumnes de Lara Reyes al llarg de quatre anys, des de 3er fins a 6è de Primària.
La situació de partida remetia a un context sociocultural desfavorit, amb un 30% de famílies d’ètnia gitana, una escola sense pla de lectura i uns nens amb greus problemes de lectoescriptura a 3er de primària. Al final de la intervenció educativa, la mitjana de lectura era de 76,3 llibres per nen i any, un 94% dels infants declarava llegir diàriament, l’escola se situava per sobre de la mitjana de Catalunya en les proves de competències bàsiques de 6è, les famílies s’havien implicat fortament en la lectura dels seus fills (per exemple, amb un índex alt de carnets de préstec a la biblioteca municipal), l’escola havia escollit la literatura com a eix vertebrador del seu nou PEC i diverses mestres seguien màsters de didàctica de la literatura a la UAB. Pel que fa a les converses analitzades, la tesi evidencia el procés de maduració crítica i expositiva dels alumnes, amb elements com un 70% de intervencions inferencials, un gran ús del metallenguatge literari o fins i tot una marcada predilecció pels clàssics literaris infantils.

Els alumnes, ara al final de 2oncurs de secundària, les mestres de l’escola i moltes de les famílies van voler assistir a la lectura de la tesi, tot sentint-se protagonistes del canvi que s’hi descriu. Va ser una situació prou insòlita en un acte acadèmic que parlava per ella mateixa de l’esperança en l’èxit del nostre sistema públic educatiu.