Tornar

13ena edició del Màster interuniversitari de Biblioteca escolar i promoció de la lectura

Oberta la preinscripció a la 13a edició del Màster de Biblioteques escolars i Promoció de la lectura.

El Màster de Biblioteca escolar i Promoció de la lectura ofereix formació sobre l’organització i el funcionament de la biblioteca a l’escola, el coneixement dels llibres infantils i juvenils i el desenvolupament dede projectes que incideixin en els hàbits de lectura de la població.

Es tracta d’un màster semipresencial que s’adreça al professorat de primària i de secundària, a bibliotecaris i documentalistes, i també a mediadors i promotors culturals, a educadors del lleure, gestors culturals i professionals del món de l’edició. Organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i per la Universitat de Barcelona (UB), té 60 crèdits ECTS, i es pot fer en un o dos cursos. Les sessions presencials es fan els dilluns i dimecres de 17:30 a 20:30 h, de setembre a març, a la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals c/ Melcior de Palau, 140 (Estació de Sants)

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya reconeix la formació del Màster en el perfil docent «Lectura i biblioteca escolar», una de les figures d’especialista que poden demanar les escoles públiques per formar part del professorat dels centres.

Podeu trobar més informació i fer la preinscripció a: https://ja.cat/1Vd29

També podeu accedir a la sessió virtual de presentació del màster el dimecres 19 de maig, de 18.00 a 19.00h a l’enllaç: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDJjNjJjZDYtOTE3OS00OWM0LThjZWMtMGFhM2QzOWZiNWI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b514c29-2391-4831-b774-84f35c45bf01%22%2c%22Oid%22%3a%22f1301cbc-3ac4-4c69-bc66-fd16ddea26b8%22%7d

Per a una tutoria individual, adreceu-vos a Mònica Baró, [email protected].

Vídeo promocional: https://vimeo.com/152406193