Lectures

Aquesta secció agrupa dos tipus de textos: A “Lectures GRETEL” podeu llegir entrevistes i articles de diari de membres de GRETEL A “Lectures de clàssics LIJ” podeu llegir presentacions i anàlisis de clàssics infantils i juvenils. Provenen del “Programa de lectura de clàssics” del “Màster LIJ” amb els textos en què els directors de lectura presenten l’obra a comentar que ells mateixos han escollit; de capítols de l’obra: Baró, Mònica, Teresa Colomer i Teresa Mañà (coords.) (2002): Patrimoni de la imaginació: llibres d’ahir per a lectora d’avui. Palma: Institut d’Estudis Baleàrics i dels apèndixs fets per Teresa Colomer a obres de la col.lecció de clàssics “Nòmades del temps” de l’editorial Edebé.
 • Teresa Colomer llegeix L’illa del tresor de Robert L. Stevenson

  Text escrit per Teresa Colomer, inclòs com apèndix a l’obra publicada per l’editorial Edebé, col.lecció “Nòmades del temps”.

 • Teresa Colomer llegeix Les aventures de Huckleberry Finn de Mark Twain

  Text escrit per Teresa Colomer, inclòs com apèndix a l’obra publicada per l’editorial Edebé, col.lecció “Nòmades del temps”

 • Teresa Colomer llegeix Miquel Strogoff de Jules Verne

  Text escrit per Teresa Colomer, inclòs com apèndix a l’obra publicada per l’editorial Edebé, col.lecció “Nòmades del temps”.

 • Teresa Colomer llegeix Viatge al centre de la terra de Julio Verne

  Text escrit per Teresa Colomer, inclòs com apèndix a l’obra publicada per l’editorial Edebé, col.lecció “Nòmades del temps”.

 • Teresa Duran llegeix Els ocells amics de Josep M. Sagarra

  Text de Teresa Duran inclós al llibre: El patrimoni de la imaginació: Llibres d’ahir per a lectors d’avui.

 • Teresa Duran llegeix La Rosa i l’anell de William M. Thackeray

  Text de Teresa Duran inclós al llibre: El patrimoni de la imaginació: Llibres d’ahir per a lectors d’avui.

 • Teresa Duran llegeix Senyor Ruch, mestre d’estudi de Pompeu Crehuet

  Text de Teresa Duran inclós al llibre:El patrimoni de la imaginació: Llibres d’ahir per a lectors d’avui.

 • Teresa Iribarren llegeix Els tres cavallets de Cèsar August Jordana

  Text de Teresa Iribarren inclós al llibre: El patrimoni de la imaginació: Llibres d’ahi per a lectors d’avui.

 • Verónica Murguía llegeix Las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain

  ¿Por qué Las aventuras de Huckleberry Finn?

  Hay muchas razones, pero las más importantes son el gozo, la alegría, la astucia literaria y la mirada aguda con las que fue escrito este libro. Es una obra maestra. (més…)