Tornar

MÀSTER DE BIBLIOTECA ESCOLAR I PROMOCIÓ DE LA LECTURA 2020-2021: SESSIÓ INFORMATIVA VIRTUAL

Vols saber què fem i com en aquest màster? Tens dubtes o preguntes sobre el seu funcionament, especialment en el marc de la COVID-19?
Pots demanar-nos tot el que necessitis saber dimarts 30 de juny a les 16h. Connecta’t directament clicant sobre aquest enllaç:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTQwYzllMmMtNWYyOS00NmVjLTk2OTgtYzU5NTlkMDRmNDE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b514c29-2391-4831-b774-84f35c45bf01%22%2c%22Oid%22%3a%22c66a338c-1f3a-4b9f-b38c-f8da0354fe0d%22%7d
T’hi esperem!
Sessió organitzada en el marc de la Fira de Màsters de la UAB:
https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/fira-virtual-de-masters-i-postgraus-uab-1345815800917.html