Tornar

“Lectura, educació literària i pla de lectura i escriptura a infantil i a primària”

Any: 2015

REYES-LÓPEZ, Lara (2015): “Lectura, educació literària i pla de lectura i escriptura a infantil i a primària”. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura 65, 47-56.