Tornar

Aurora Bertrana, periodista dels anys vint i trenta.

Any: 2007

REAL, N. (2007): Aurora Bertrana, periodista dels anys vint i trenta. Girona: CCG Edicions (Biblioteca Fundació Valvi, 8. Antologies), 181 p. (ISBN: 84-96766-047)